Print

31G/206/NP (NP=New Proposal)

Toekomstige IEC 60079-39 TS Ed. 1.0: Explosieve atmosferen – Deel 39: Intrinsiek veilige systemen met elektronisch gecontroleerde vonkduur beperking.
Verkorte naam: "Power-i".

 

Onderwerp van deze norm 

 

De toepassing van het "Power-i" concept geeft een significante verhoging van het beschikbare effectieve vermogen waarbij het principe van de intrinsieke beschermingswijze in acht wordt genomen.

De constructieve eisen aan intrinsiekveilige apparatuur en systemen zijn vastgelegd in de normen IEC 60079-11 en -25 welke, echter, geen eisen bevatten voor systemen met een elektronische vonkduur beperking. Dit type van dynamische optredende intrinsiekveilige systemen wordt "Power-i" genoemd en maakt een aanzienlijke verhoging van het effectieve vermogen mogelijk – in vergelijk met vroegere intrinsiek veilige oplossingen.

"Power-i" is een technologie waarbij het gehele systeem, inclusief de voedingsbron, kabel en veldapparatuur wordt meegenomen in de veiligheidsoverweging. Een evaluatie op basis van de huidige van toepassing zijnde normen is ofwel niet mogelijk of slechts beperkt.

De intrinsiekveilige maximale waardes toegestaan voor een "Power-i" systeem kunnen ver boven die van de huidige van toepassing zijnde normen IEC 60079-11 en -25 liggen.

Het "Power-i" concept is bedoeld voor "ib" en "ic" beschermingsniveau en kan, na acceptatie van deze technologie, een mogelijke toekomstige uitbreiding vormen voor de IEC 60079-11.

Volgend document (CD) verwacht 12-2012.

Streefdatum voor deze IS/TS is 09-2013.