Print

Status actuele (Ex) EN 50000 normen

Norm

Status ontwikkeling (laatste documenten)

NEN-EN 50050 : 2006

(EN 50050 : 2006)

Elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen – Elektrostatische handspuitapparatuur

 

NEN-EN 50050-1 : 2011 (Ontw)

Elektrostatische handspuitapparatuur – Veiligheidseisen –

Deel 1 : Handspuitapparatuur voor ontvlambare vloeibare lakken

(prEN 50050-1 : 2011)

 

NEN-EN 50050-2 : 2011 (Ontw)

Elektrostatische handspuitapparatuur – Veiligheidseisen –

Deel 2 : Handspuitapparatuur voor ontvlambare coating poeders

(prEN 50050-2 : 2011)

 

NEN-EN 50050-3 : 2011 (Ontw)

Elektrostatische handspuitapparatuur – Veiligheidseisen –

Deel 1 : Handspuitapparatuur voor ontvlambare vlokken

(prEN 50050-3 : 2011)

 

NEN-EN 50053 – 1 : 1989

Elektrostatische handspuitapparatuur voor verf en andere brandbare vloeistoffen en materialen

Selectie, installatie en gebruik. Deel 1 : Verfspuiten met een energiebegrenzing van 0,24 mJ en toebehoren

(EN 50053-1 : 1987)

prEN 50053-1 : 2011

NEN-EN 50053 – 2 : 1991

Elektrostatische handspuitapparatuur voor verf en andere brandbare vloeistoffen en materialen

Deel 2 : Poederspuiten met een energiebegrenzing van 5 mJ en toebehoren

(EN 50053-2 : 1989)

prEN 50053-2 : 2011

NEN-EN 50053 – 3 : 1994

Elektrostatische handspuitapparatuur voor verf en andere brandbare vloeistoffen en materialen

Selectie, installatie en gebruik. Deel 3 : Vlokkenspuiten met een energiebegrenzing van 0,245 mJ of 5 mJ en toebehoren

(EN 50053-3 : 1989)

prEN 50053-3 : 2011

NEN-EN 50059 : 1991

Elektrostatische handspuitapparatuur voor niet brandbare verven en vernissen

(EN 50059 : 1990)

prEN 50059 : 2011

Elektrostatische handspuitapparatuur – Veiligheidseisen – Handspuitapparatuur voor niet ontvlambare coating materialen

NEN-EN 50073 : 1999

Guide for selection, installation, use and maintenance of apparatus for the detection and measurement of combustible gases or oxygen

(EN 50073 : 1999)

Opgevolgd door de 60079-29-2

NEN-EN 50104 : 2010

Elektrisch materieel voor de detectie en meting van zuurstof – Gebruikseigenschappen en beproevingsmethoden

(EN 50104 : 2010)

 

NEN-EN 50176 : 2009

Stationaire elektrostatische uitrusting voor het aanbrengen van ontvlambaar coatingmateriaal in vloeibare vorm – Veiligheidseisen

(EN 50176 : 2009)

 

NEN-EN 50177 : 2009 + A1 : 2012

Stationaire elektrostatische uitrusting voor het aanbrengen van ontvlambare coating poeders – Veiligheidseisen

(EN 50177 : 2009)

 

NEN-EN 50194-1 : 2009

Elektrische toestellen voor de detectie van brandbare gassen in woonhuizen – Deel 1 : Beproevingsmethoden en prestatie-eisen

(EN 50194-1 : 2009)

 

NEN-EN 50223 : 2010

Stationaire elektrostatische spuitinstallaties voor brandbaar vlokmateriaal – Veiligheidseisen

(EN 50223 : 2010)

 

NEN-EN 50241-1 : 1999 + A1 : 2004

Specificatie voor apparatuur die gebruik maakt van een optische weg voor de detectie van brandbare of giftige gassen en dampen – Deel 1 : Algemene eisen en beproevingsmethoden

(EN 50241-1 : 1999)

Opgevolgd door de 60079-29-4

EN 50241-1 : 1999 nog in de OJ

Geldig t/m 01-04-2013

NEN-EN 50241-2 : 1999

Specificatie voor apparatuur die gebruik maakt van een optische weg voor de detectie van brandbare of giftige gassen en dampen – Deel 2 : Gebruikseisen voor de detectie van brandbare gassen

(EN 50241-2 : 1999)

Wordt opgevolgd door de 60079-29-5

NEN-EN 50270 : 2006

Elektromagnetische compatibiliteit – Elektrisch materieel voor de detective en meting van brandbare gassen, giftige gassen of zuurstof

(EN 50270 : 2006)

 

NEN-EN 50271 : 2010

(EN 50271 : 2010)

Elektrisch materieel voor de detectie en meting van brandbare gassen, giftige gassen of zuurstof – Eisen voor en beproevingen van toestellen die gebruik maken van programmatuur en digitale technieken

 

NEN-EN 50281-2-1 : 1998 + C1 : 1999

Elektrische toestellen voor gebruik in de aanwezigheid van ontbrandbaar stof – Deel 2-1 : Beproevingsmethoden – Methoden voor de bepaling van de minimumontvlammingstemperatuur van stof

(EN 50281-2-1 : 1998)

 

NEN-EN 50291-1 : 2010 + A1 : 2012

Elektrisch materieel voor de detectie van koolstofmonoxide in tot bewoning bestemde gebouwen –

Deel 1 : Beproevingsmethoden en prestatie-eisen

(EN 50291-1 : 2010 + A1 : 2012)

 

NEN-EN 50291-2 : 2010

Elektrisch materieel voor de detectie van koolstofmonoxide in tot bewoning bestemde gebouwen –

Deel 2 : Elektrisch materieel voor continu gebruik in vaste installaties in recreatieve voertuigen en soortgelijke verblijfsruimten, met inbegrip van pleziervaartuigen – Aanvullende beproevingsmethoden en prestatie-eisen

(EN 50291-2 : 2010)

 

NEN-EN 50303 : 2000

Materieelgroep I, Categorie M 1 ; Materieel bestemd om te blijven functioneren in aanwezigheid van mijngas en/of brandbare stof

(EN 50303 : 2000)

 

NEN-EN 50348 : 2010

(EN 50348 : 2010)

Stationaire elektrostatische spuitapparatuur voor niet-brandbare vloeistoffen - Veiligheidseisen

 

NEN-EN 50379-1 : 2012

Specificatie voor draagbaar elektrisch materieel voor het meten van rookgasparameters van verwarmingstoestellen –

Deel 1 : Algemene eisen en beproevingsmethoden

(EN 50379-1 : 2012)

 

NEN-EN 50379-2 : 2012

Specificatie voor draagbaar elektrisch materieel voor het meten van rookgasparameters van verwarmingstoestellen –

Deel 2 : Gebruikseigenschappen van materieel gebruikt bij verplichte inspecties en waardebepalingen

(EN 50379-2 : 2012)

 

NEN-EN 50379-3 : 2012

Specificatie voor draagbaar elektrisch materieel voor het meten van rookgasparameters van verwarmingstoestellen –

Deel 1 : Gebruikseigenschappen van materieel gebruikt bij niet-verplicht onderhoud van met gas gestookte verwarmingsinstallaties

(EN 50379-3 : 2012)

 

NEN-EN 50381 : 2004 + A1 : 2005

Verplaatsbare geventileerde ruimten met of zonder inwendige gevarenbron

(EN 50381 : 2004)

 

NEN-EN 50394-1 : 2004

Elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen – Groep I – intrinsiek-veilige systemen – Deel 1 : Constructie en beproeving

(EN 50394-1 : 2004)

 

NEN-EN 50402 : 2005 + A1 : 2007

Elektrisch materieel voor de detective en meting van brandbare of giftige gassen, dampen of zuurstof – Eisen aan de functionele veiligheid van vastbevestigde gasdetectiesystemen

(EN 50402 : 2005)

 

NPR-CLC/TR 50404 : 2003

Statische elektriciteit – Praktijkrichtlijn voor het vermijden van gevaren die door statische elektriciteit kunnen ontstaan

(CLC/TR 50404 : 2003)

 

NEN-EN 50495 : 2010

Veiligheidsvoorzieningen voor het veilig functioneren van materieel met betrekking tot ontploffingsrisico’s

(EN 50495 : 2010)

 

NEN-EN 50543 : 2011

Elektronische draagbare en vervoerbare apparatuur ontworpen om de aanwezigheid van kooldioxide en/of koolmonoxide binnenshuis te detecteren –

Eisen en beproevingsmethoden

(EN 50543 : 2011)