Print

60079-0 : 2012

Norm

Status ontwikkeling (laatste documenten)

NEN-EN-IEC 60079-0 : 2012

Explosieve atmosferen - Deel 0: Elektrisch materieel - Algemene eisen

(IEC 60079-0 : 2011, 6th Edition)

(EN 60079-0 : 2012)

 

Standard

Status development (latest documents)

EN-IEC 60079-0 : 2012

Explosive atmospheres – Part 0:

Equipment - General requirements 

(IEC 60079-0 : 2011, 6th Edition)

 

 

Abbreviations / Afkortingen

CC = Compilation of Comments / verzamelde commentaren

CD = Committee Draft / commissie voorstel

CDV = Committe Draft for Vote / commissie voorstel voor stemming

DC = Document for Comments / commissie voorstel voor commentaar

FDIS = Final Draft International Standard / laatste document voor publicatie nieuwe norm

INF = Informative / informatief document

NP = New work Proposal / voorstel voor een nieuwe norm

RVC = Result of Voting on CDV / resultaat van stemming op CDV

RVN = Result of Voting on NP / resultaat van stemming op NP

RVD = Report Voting on FDIS / stemmingsrapportage op FDIS