Print

60079-10-2: 2009

Norm

Status

NEN-EN-IEC 60079-10-2 : 2009

Explosieve atmosferen – Deel 10-2 :

Classificatie van gebieden – Explosieve stofatmosferen

(EN 60079-10-2 : 2009)

(EN 60079-10-2 : 2009, 1st Edition)

IEC 2e Editie verwacht 2014

31J/210/CD (17-08-2012)

31J/218/CC (07-12-2012)

31J/218A/CC (13-09-2013)

31J/226/CDV (22-11-2013)

  

Standard

Status development (latest documents)

EN-IEC 60079-10-2 : 2009

Explosive atmospheres – Part 10-2:

Classification of areas – Combustible dust atmospheres

(IEC 60079-10-2 : 2009, 1st Edition)

 

 

IEC 2nd Edition expected 2014

31J/210/CD (17-08-2012)

31J/218/CC (07-12-2012)

31J/218A/CC (13-09-2013)

31J/226/CDV (22-11-2013)

Abbreviations / Afkortingen

CC = Compilation of Comments / verzamelde commentaren

CD = Committee Draft / commissie voorstel

CDV = Committe Draft for Vote / commissie voorstel voor stemming

DC = Document for Comments / commissie voorstel voor commentaar

FDIS = Final Draft International Standard / laatste document voor publicatie nieuwe norm

INF = Informative / informatief document

NP = New work Proposal / voorstel voor een nieuwe norm

RVC = Result of Voting on CDV / resultaat van stemming op CDV

RVN = Result of Voting on NP / resultaat van stemming op NP

RVD = Report Voting on FDIS / stemmingsrapportage op FDIS