Print

60079-13: 2010

Norm

Status

NEN-EN-IEC 60079-13 : 2010

Explosieve atmosferen – Deel 13 :

Bescherming van de uitrusting –

Bescherming door drukkamer "p"

(EN 60079-13 : 2010)

(IEC 60079-13 : 2010, 2nd Edition)

IEC 3e Editie verwacht 2015

31/1063/DC (26-04-2013)

31/1082/INF (16-08-2013)

31/1082A/INF (13-12-2013)

31/1103/RR (20-12-2013)

 

Standard

Status development (latest documents)

EN-IEC 60079-13 : 2010

Explosive atmospheres – Part 13:

Equipment protection by pressurized room "p"

(IEC 60079-13 : 2010, 2nd Edition)

 

 

IEC 3rd Edition expected 2015

31/1063/DC (26-04-2013)

31/1082/INF (16-08-2013)

31/1082A/INF (13-12-2013)

Abbreviations / Afkortingen

CC = Compilation of Comments / verzamelde commentaren

CD = Committee Draft / commissie voorstel

CDV = Committe Draft for Vote / commissie voorstel voor stemming

DC = Document for Comments / commissie voorstel voor commentaar

FDIS = Final Draft International Standard / laatste document voor publicatie nieuwe norm

INF = Informative / informatief document

NP = New work Proposal / voorstel voor een nieuwe norm

RVC = Result of Voting on CDV / resultaat van stemming op CDV

RVN = Result of Voting on NP / resultaat van stemming op NP

RVD = Report Voting on FDIS / stemmingsrapportage op FDIS