Print

60079-14: 2008

Norm

Status

NEN-EN-IEC 60079-14 : 2008

Explosieve atmosferen – Deel 14 :

Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties

(EN 60079-14 : 2008)

(IEC 60079-14 : 2007, 4th Edition)

IEC 5e Editie gepubliseerd 2013

31J/194/CD (15-07-2011)

31J/202/CC (25-11-2011)

31J/208/CDV (27-07-2012)

31J/219/RVC (11-01-2013)

  

Standard

Status development (latest documents)

 EN-IEC 60079-14 : 2008 

 

Explosive atmospheres – Part 14: Electrical installations design, selection and erection 
(IEC 60079-14 : 2007, 4th Edition)

 

IEC 5th Edition published 2013

31J/194/CD (15-07-2011)

31J/202/CC (25-11-2011)

31J/208/CDV (27-07-2012)

31J/219/RVC (11-01-2013)

Abbreviations / Afkortingen

CC = Compilation of Comments / verzamelde commentaren

CD = Committee Draft / commissie voorstel

CDV = Committe Draft for Vote / commissie voorstel voor stemming

DC = Document for Comments / commissie voorstel voor commentaar

FDIS = Final Draft International Standard / laatste document voor publicatie nieuwe norm

INF = Informative / informatief document

NP = New work Proposal / voorstel voor een nieuwe norm

RVC = Result of Voting on CDV / resultaat van stemming op CDV

RVN = Result of Voting on NP / resultaat van stemming op NP

RVD = Report Voting on FDIS / stemmingsrapportage op FDIS