Print

60079-15: 2005

Norm

Status

NEN-EN-IEC 60079-15 : 2010

Explosieve atmosferen –

Deel 15 : Bescherming van materieel door beschermingswijze "n"

(EN 60079-15 : 2010)

(IEC 60079-15 : 2010, 4th Edition)

 

 

Standard

Status development (latest documents)

EN-IEC 60079-15 : 2010

Explosive atmospheres –

Part 15 : Equipment protection by type of protection "n"

(IEC 60079-15 : 2010, 4th Edition)

 

 

 

Abbreviations / Afkortingen

CC = Compilation of Comments / verzamelde commentaren

CD = Committee Draft / commissie voorstel

CDV = Committe Draft for Vote / commissie voorstel voor stemming

DC = Document for Comments / commissie voorstel voor commentaar

FDIS = Final Draft International Standard / laatste document voor publicatie nieuwe norm

INF = Informative / informatief document

NP = New work Proposal / voorstel voor een nieuwe norm

RVC = Result of Voting on CDV / resultaat van stemming op CDV

RVN = Result of Voting on NP / resultaat van stemming op NP

RVD = Report Voting on FDIS / stemmingsrapportage op FDIS