Print

60079-18: 2009

Norm

Status

NEN-EN-IEC 60079-18 : 2009

Explosieve atmosferen – Deel 18 :

Bescherming van materieel door ingiet bescherming "m"

(EN 60079-18 : 2009)

(IEC 60079-18 : 2009, 3rd Edition)

IEC 4e Editie verwacht 2014

31/971/DC (16-12-2011)

31/982/INF (03-02-2012)

31/982A/INF (01-06-2012)

31/996/CD (01-06-2012)

31/1007A/CC (02-11-2012)

31/1046/CDV (01-03-2013)

31/1069/RVC (14-06-2013)

  

 

Standard

Status development (latest documents)

EN-IEC 60079-18 : 2009

Explosive atmospheres – Part 18:

Equipment protection by encapsulation "m"

(IEC 60079-18 : 2009, 3rd Edition)

 

IEC 4th Edition expected 2014

31/971/DC (16-12-2011)

31/982/INF (03-02-2012)

31/982A/INF (01-06-2012)

31/996/CD (01-06-2012)

31/1007A/CC (02-11-2012)

31/1046/CDV (01-03-2013)

31/1069/RVC (14-06-2013)

Abbreviations / Afkortingen

CC = Compilation of Comments / verzamelde commentaren

CD = Committee Draft / commissie voorstel

CDV = Committe Draft for Vote / commissie voorstel voor stemming

DC = Document for Comments / commissie voorstel voor commentaar

FDIS = Final Draft International Standard / laatste document voor publicatie nieuwe norm

INF = Informative / informatief document

NP = New work Proposal / voorstel voor een nieuwe norm

RVC = Result of Voting on CDV / resultaat van stemming op CDV

RVN = Result of Voting on NP / resultaat van stemming op NP

RVD = Report Voting on FDIS / stemmingsrapportage op FDIS