Print

60079-20-1: 2010

Norm

Status

NEN-EN-IEC 60079-20-1 : 2010

Explosieve atmosferen – Deel 20-1 :

Materiaalkarakteristieken voor gas en dampclassificatie –

Beproevingsmethode en data

(EN 60079-20-1 : 2010)

(IEC 60079-20-1 : 2010, 1st Edition)

C1 : 2012 (07-2012)

Wordt 80079-20-1

 

  

Standard

Status development (latest documents)

EN-IEC 60079-20-1 : 2010

Explosive atmospheres – Part 20-1:

Material characteristics for gas and vapour classification – Test methods and data

(IEC 60079-20-1 : 2010, 1st Edition)

 

 

C1 : 2012 (07-2012)

Will be 80079-20-1

Abbreviations / Afkortingen

CC = Compilation of Comments / verzamelde commentaren

CD = Committee Draft / commissie voorstel

CDV = Committe Draft for Vote / commissie voorstel voor stemming

DC = Document for Comments / commissie voorstel voor commentaar

FDIS = Final Draft International Standard / laatste document voor publicatie nieuwe norm

INF = Informative / informatief document

NP = New work Proposal / voorstel voor een nieuwe norm

RVC = Result of Voting on CDV / resultaat van stemming op CDV

RVN = Result of Voting on NP / resultaat van stemming op NP

RVD = Report Voting on FDIS / stemmingsrapportage op FDIS