Print

60079-25: 2005

Norm

Status

NEN-EN-IEC 60079-25 : 2010

Explosieve atmosferen – Deel 25: Intrinsiekveilige systemen

(EN 60079-25 : 2010)
(IEC 60079-25 : 2010, 2nd Edition)

31G/225/AC (17-05-2013)

31G/228/DC (08-11-2013)

31G/231/INF (10-01-2014)

  

Standard

Status development (latest documents)

EN-IEC 60079-25 : 2010

Explosive atmospheres –

Part 25 : Intrinsically safe electrical systems

(IEC 60079-25 : 2010, 2nd Edition)

31G/225/AC (17-05-2013)

31G/228/DC (08-11-2013)

31G/231/INF (10-01-2014)

 

 

Abbreviations / Afkortingen

CC = Compilation of Comments / verzamelde commentaren

CD = Committee Draft / commissie voorstel

CDV = Committe Draft for Vote / commissie voorstel voor stemming

DC = Document for Comments / commissie voorstel voor commentaar

FDIS = Final Draft International Standard / laatste document voor publicatie nieuwe norm

INF = Informative / informatief document

NP = New work Proposal / voorstel voor een nieuwe norm

RVC = Result of Voting on CDV / resultaat van stemming op CDV

RVN = Result of Voting on NP / resultaat van stemming op NP

RVD = Report Voting on FDIS / stemmingsrapportage op FDIS