Print

60079-29-5 : 20XX

Norm

Status ontwikkeling (laatste documenten)

IEC 60079-29-5 : 20XX

Explosieve atmosferen - Part 29-5 : Gas detectors-
Performance requirements of detectors for toxic gases

31/1097/NP (22-11-2013)

31/1115/RVN (07-03-2014)

 

Standard

Status development (latest documents)

IEC 60079-29-5 : 20XX

Explosieve atmosferen - Part 29-5 : Gas detectors-
Performance requirements of detectors for toxic gases

31/1097/NP (22-11-2013)

31/1115/RVN (07-03-2014)

 

 

Abbreviations / Afkortingen

CC = Compilation of Comments / verzamelde commentaren

CD = Committee Draft / commissie voorstel

CDV = Committe Draft for Vote / commissie voorstel voor stemming

DC = Document for Comments / commissie voorstel voor commentaar

FDIS = Final Draft International Standard / laatste document voor publicatie nieuwe norm

INF = Informative / informatief document

NP = New work Proposal / voorstel voor een nieuwe norm

RVC = Result of Voting on CDV / resultaat van stemming op CDV

RVN = Result of Voting on NP / resultaat van stemming op NP

RVD = Report Voting on FDIS / stemmingsrapportage op FDIS