Print

60079-31: 2009

Norm

Status

NEN-EN-IEC 60079-31 : 2009

Explosieve atmosferen – Deel 31 :

Bescherming van materieel tegen stofontbranding door omhulsel "t"

(EN 60079-31 : 2009)

(IEC 60079-31 : 2008, 1st Edition)

IEC 2e Edtie gepubliseerd 2013

 

Standard

Status development (latest documents)

EN-IEC 60079-31 : 2009

Explosive atmospheres – Part 31 :

Equipment dust ignition protection by enclosure "t"

(IEC 60079-31 : 2008, 1st Edition)

IEC 2nd Edition expected 2013

  

Abbreviations / Afkortingen

CC = Compilation of Comments / verzamelde commentaren

CD = Committee Draft / commissie voorstel

CDV = Committe Draft for Vote / commissie voorstel voor stemming

DC = Document for Comments / commissie voorstel voor commentaar

FDIS = Final Draft International Standard / laatste document voor publicatie nieuwe norm

INF = Informative / informatief document

NP = New work Proposal / voorstel voor een nieuwe norm

RVC = Result of Voting on CDV / resultaat van stemming op CDV

RVN = Result of Voting on NP / resultaat van stemming op NP

RVD = Report Voting on FDIS / stemmingsrapportage op FDIS