Print

60079-35-2: 20XX

Norm

Status

NEN-EN-IEC 60079-35-2 : 2011

Caplights for use in mines susceptible to firedamp

Part 2 : Performance and other safety-related matters

(EN 60079-35-2: 2011)

(IEC 60079-35-2: 2011)

 

  

Standard

Status development (latest documents)

NEN-EN-IEC 60079-35-2 : 2011

Caplights for use in mines susceptible to firedamp

Part 2 : Performance and other safety-related matters

(EN 60079-35-2: 2011)

(IEC 60079-35-2: 2011)

 

  

Abbreviations / Afkortingen

CC = Compilation of Comments / verzamelde commentaren

CD = Committee Draft / commissie voorstel

CDV = Committe Draft for Vote / commissie voorstel voor stemming

DC = Document for Comments / commissie voorstel voor commentaar

FDIS = Final Draft International Standard / laatste document voor publicatie nieuwe norm

INF = Informative / informatief document

NP = New work Proposal / voorstel voor een nieuwe norm

RVC = Result of Voting on CDV / resultaat van stemming op CDV

RVN = Result of Voting on NP / resultaat van stemming op NP

RVD = Report Voting on FDIS / stemmingsrapportage op FDIS