Print

NEN-EN-IEC 61241-14 : 2004

Norm

Status ontwikkeling (laatste documenten)

NEN-EN-IEC 61241-14 : 2004

Elektrisch materieel voor plaatsen waar stofontploffingsgevaar kan heersen – Deel 14 : Keuze en installatie

(EN 61241-14 : 2004)

(IEC 61241-14 : 2004)

Vervallen per 01-07-2011

Opgenomen in de 60079-14 : 2008

 

Standard

Status development (latest documents)

EN-IEC 61241-14 : 2004

Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust – Part 14 : Selection and installation

(EN 61241-14 : 2004)

(IEC 61241-14 : 2004)

Deleted 01-07-2011

Included in the 60079-14 : 2008