Print

NEN-EN-IEC 61241-17 : 2005

Norm

Status ontwikkeling (laatste documenten)

NEN-EN-IEC 61241-17 : 2005

Elektrisch materieel voor plaatsen waar stofontploffingsgevaar kan heersen – Deel 17 : Inspectie en onderhoud van elektrische installaties in gevaarlijke gebieden (anders dan mijnen)

(EN 61241-17 : 2005)

(IEC 61241-17 : 2005)

Geldig t/m 01-09-2010

Opgenomen in de 60079-17 : 2007

 

Standard

Status development (latest documents)

EN-IEC 61241-17 : 2005

Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust – Part 17 : Inspection and maintenance of electrical installations in hazardous areas (other than mines)

(EN 61241-17 : 2005)

(IEC 61241-17 : 2005)

Valid till 01-09-2010

Included in the 60079-17 : 2007