Print

ISO/IEC 60079-20-2 : 20XX

Norm

Status ontwikkeling (laatste documenten)

ISO / IEC 80079-20-2 : 20XX

Explosive atmospheres Part 20-2 :

Material characteristics

Combustible dust test methods

31M/79/NP (20-09-2013)

 

Standard

Status development (latest documents)

ISO / IEC 80079-20-2 : 20XX

Explosive atmospheres Part 20-2 :

Material characteristics

Combustible dust test methods

31M/79/NP (20-09-2013)

 

 

Abbreviations / Afkortingen

CC = Compilation of Comments / verzamelde coomentaren

CD = Committee Draft / commissie voorstel

CDV = Committe Draft for Vote / commissie voorstel voor stemming

DC = Document for Comments / commissie voorstel voor commentaar

FDIS = Final Draft International Standard / laatste document voor publicatie nieuwe vorm

INF = Informative / informatief document

NP = New work Proposal / voorstel voor een nieuwe vorm

RVC = Result of Voting on CDV / resultaat van stemming op CDV

RVN = Result of Voting on NP / resultaat van stemming op NP

RVD = Report Voting on FDIS / stemmingsrapportage op FDIS