Print

Status actuele CEN normen

Norm

Status ontwikkeling (laatste documenten)

NEN-EN 1010-1 : 2004 + A1 : 2010

Veiligheid van machines – Veiligheidseisen voor het ontwerp en het vervaardigen van druk- en papierverwerkingsmachines – Deel 1 : Algemene eisen

(EN 1010-1 : 2004 + A1 : 2010)

 

NEN-EN 1010-2 : 2006 + A1 : 2010

Veiligheid van machines – Veiligheidseisen voor het ontwerp en de constructie van druk- en papierverwerkingsmachines – Deel 2 : Druk- en verfmachines inclusief voordrukmachines

(EN 1010-2 : 2006 + A1 : 2010)

 

NEN-EN 1010-3 : 2002 + A1 : 2009

Veiligheid van machines – Veiligheidsvoorschriften voor het ontwerp en de constructie van druk- en papierverwerkingsmachines -

Deel 3 : Snijmachines

(EN 1010-3 : 2002+ A1 : 2009)

 

NEN-EN 1010-4 : 2004 + A1 : 2009

Veiligheid van machines – Veiligheidseisen voor het ontwerp en de constructie van druk- en papierverwerkingsmachines -

Deel 4 : Boekbind-, papierverwerkings- en afwerkingsmachines

(EN 1010-4 : 2004 + A1 : 2009)

 

NEN-EN 1010-5 : 2005

Veiligheid van machines – Veiligheidseisen voor het ontwerp en de constructie van druk- en papierverwerkingsmachines -

Deel 5 : Machines voor de productie van golfkarton en machines voor de conversie van vlak- en golfkarton

(EN 1010-5 : 2005)

EN 1010-5 : 2005 FprA1 : 2010

NEN-EN 1127-1 : 2011

Ontplofbare atmosferen – Voorkoming van en bescherming tegen ontploffingen – Deel 1 :

Grondbeginselen en methodologie

(EN 1127-1 : 2011)

 

NEN-EN 1127-2 : 2002 + A1 : 2008

Ontploffingsgevaarlijke atmosferen – Voorkoming van en bescherming tegen ontploffingen – Deel 2 :

Grondbeginselen en methodologie voor mijnen

(EN 1127-2 : 2002)

 

NEN-EN 1710 : 2005 + A1 : 2008 + C1 : 2010

Uitrusting en onderdelen voor gebruik in ondergrondse mijnen op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

(EN 1710 : 2005 + A1 : 2008 + C1 : 2010)

 

NEN-EN 1755 : 2000 + A1 : 2009

Veiligheid van gemotoriseerde transportwerktuigen –

Inzet in potentieel explosiegevaarlijke atmosferen –

Gebruik in gebieden met ontbrandbare gassen, dampen, nevels en stof

(EN 1755 : 2000 + A1 : 2009)

 

NEN-EN 1834-1 : 2000

Zuigermotoren met inwendige verbranding –

Veiligheidseisen voor het ontwerp en de bouw van motoren voor toepassing in gebieden met ontploffingsgevaar –

Deel 1 : Motoren van groep II voor gebieden met ontplofbare gassen en dampen

(EN 1834-1 : 2000)

 

NEN-EN 1834-2 : 2000

Zuigermotoren met inwendige verbranding –

Veiligheidseisen voor het ontwerp en de bouw van motoren voor toepassing in gebieden met ontploffingsgevaar –

Deel 2 : Motoren van groep I voor gebruik in ondergrondse mijnbouw, met gevaar door mijngas en/of brandbaar stof 

(EN 1834-2 : 2000)

 

NEN-EN 1834-3 : 2000

Zuigermotoren met inwendige verbranding –

Veiligheidseisen voor het ontwerp en de bouw van motoren voor toepassing in gebieden met ontploffingsgevaar –

Deel 3 : Motoren van groep II voor gebieden met ontplofbare stofmengsels

(EN 1834-3 : 2000)

 

NEN-EN 1839 : 2012

Bepaling van explosiegrenzen van gassen en dampen

(EN 1839 : 2012)

 

NEN-EN 12581 : 2005 + A1 : 2010

Bekledingsinstallaties – Machines voor het aanbrengen van vloeibare organische materialen door dompelen en elektroforese – Veiligheidseisen

(EN 12581 : 2005 + A1 : 2010)

 

NEN-EN 12621 : 2006 + A1 : 2010

Machines voor de toevoer en circulatie van bekledingsmaterialen onder druk – Veiligheidseisen

(EN 12621 : 2006 + A1 : 2010)

 

NEN-EN 12757-1 : 2005 + A1 : 2010

Mengmachines voor deklaagmaterialen – Veiligheidseisen – Deel 1 : Mengmachines voor gebruik bij het herstel van voertuigen

(EN 12757-1 : 2005 + A1 : 2010)

 

NEN-EN 13012 : 2012

Tankstations – Constructie en prestatie van automatische vulpistolen voor gebruik op brandstofzuilen

(EN 13012 : 2012)

 

NEN-EN 13160-1 : 2003

Lekdetectiesystemen – Deel 1 : Algemene principes

(EN 13160-1 : 2003)

prEN 13160-1 : 2010

NEN-EN 13160-2 : 2003

Lekdetectiesystemen – Deel 2 : Druk en vacuüm systemen

(EN 13160-2 : 2003)

 

NEN-EN 13160-3 : 2003

Lekdetectiesystemen – Deel 3 : Systemen met vloeistof voor tanks

(EN 13160-3 : 2003)

 

NEN-EN 13160-4 : 2003

Lekdetectiesystemen – Deel 4 : Vloeistof en/of dampsensorsystemen voor gebruik in opvangplaatsen of tussenruimten

(EN 13160-4 : 2003)

 

NEN-EN 13160-5 : 2003 + C1 : 2007

Lekdetectiesystemen – Deel 5 : Lekdetectiesystemen met een tankmeter

(EN 13160-5 : 2003 + C1 : 2007)

 

NEN-EN 13160-6 : 2003

Lekdetectiesystemen – Deel 6 : Sensoren in controleputten

(EN 13160-6 : 2003)

 

NEN-EN 13160-7 : 2003

Lekdetectiesystemen – Deel 7 : Algemene eisen en beproevingsmethoden voor tussenruimten, afdichtingen tegen lekken en ommantelingen tegen lekken

(EN 13160-7 : 2003)

 

NEN-EN 13237 : 2012

Plaatsen waar explosiegevaar kan heersen –

Termen en definities voor apparatuur en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen

(EN 13237 : 2012)

 

NEN-EN 13463-1 : 2009

Niet-elektrisch materieel voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen – Deel 1 :

Basismethoden en eisen

(EN 13463-1 : 2009)

 

NEN-EN 13463-2 : 2004

Niet-elektrisch materieel voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen – Deel 2 :

Bescherming door stromingsbeperkende omhulsels "fr"

(EN 13463-2 : 2004)

 

NEN-EN 13463-3 : 2005

Niet-elektrisch materieel voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen – Deel 3 :

Bescherming door drukvast omhulsel "d"

(EN 13463-3 : 2005)

 

NEN-EN 13463-5 : 2011

Niet-elektrisch materieel bestemd voor gebruik op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen – Deel 5 :

Bescherming door constructieveiligheid "c"

(EN 13463-5 : 2011)

 

NEN-EN 13463-6 : 2005

Niet-elektrisch materieel voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen – Deel 6 :

Bescherming door bewaking van ontstekingsbronnen "b"

(EN 13463-6 : 2005)

 

NEN-EN 13463-8 : 2003

Niet-elektrisch materieel voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen – Deel 8 :

Bescherming door onderdompeling in vloeistof "k"

(EN 13463-8 : 2003)

 

NEN-EN 13616 : 2004 + C1 : 2006

Overvulbeveiligingsmiddelen voor niet-verplaatsbare tanks voor vloeibare brandstoffen

(EN 13616 : 2004 + C1 : 2006)

prEN 13616 : 2010

NEN-EN 13617-1 : 2012

Veiligheidseisen voor constructie en prestatie van meetpompen, brandstofzuilen en pompinstallaties op afstand

(EN 13617-1 : 2012)

Tankstations – Deel 1 : 

 

NEN-EN 13617-2 : 2012

Tankstations – Deel 2 : 

Veiligheidseisen voor constructie en prestatie van veiligheidsonderbrekers voor gebruik op meetpompen en brandstofzuilen

(EN 13617-2 : 2004)

 

NEN-EN 13617-3 : 2012

Tankstations – Deel 3 : 

Veiligheidseisen voor constructie en prestatie van schuifspanningsventielen

(EN 13617-3 : 2004)

 

NEN-EN 13617-4 : 2004

Tankstations – Deel 4 : Veiligheidseisen voor de constructie en prestatie van kettingwartels voor gebruik van meetpompen en verdelers

(EN 13617-4 : 2004)

 

NEN-EN 13673-1 : 2003

Bepaling van de maximale ontploffingsdruk en de maximale snelheid van drukstijging van gassen en dampen – Deel 1 : Bepaling van de maximale ontploffingsdruk

(EN 13673-1 : 2003)

Opgevolgd door de EN 15967 : 2011

NEN-EN 13673-2 : 2005

Bepaling van de maximale ontploffingsdruk en de maximale stijging van de ontploffingsdruk van gassen en dampen – Deel 2 : Bepaling van de maximale graad van stijging van de ontploffingsdruk

(EN 13673-2 : 2005)

Opgevolgd door de EN 15967 : 2011

NEN-EN 13760 : 2003

LPG vulsysteem voor wegvoertuigen voor licht en zwaar belaste voertuigen –

Inspuitstuk, beproevingseisen en afmetingen

(EN 13760 : 2003)

 

NEN-EN 13821 : 2002

Plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen –

Voorkoming van en bescherming tegen ontploffingen – Bepaling van de minimumontstekingsenergie van stof/lucht mengsels

(EN 13821 : 2002)

 

NEN-EN 13980 : 2002

Plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen –

Toepassing van kwaliteitssystemen

(EN 13980 : 2002)

Opgevolgd door de EN IEC/ISO 80079-34 : 2011 

NEN-EN 14034-1 : 2004 + A1 : 2011

Bepaling van de ontploffingseigenschappen van stofwolken – Deel 1 : Bepaling van de maximale ontploffingsdruk pmax van stofwolken

(EN 14034-1 : 2004 + A1 : 2011)

prEN 14034-1 : 2011

NEN-EN 14034-2 : 2006 + A1 : 2011

Bepaling van de ontploffingseigenschappen van stofwolken – Deel 2 : Bepaling van de maximale drukstijging (dp/dt)max van stofwolken

(EN 14034-2 : 2006 + A1 : 2011)

 

NEN-EN 14034-3 : 2006 + A1 : 2011

Bepaling van de ontploffingseigenschappen van stofwolken – Deel 3 : Bepaling van de onderste explosiegrens (LEL) van stofwolken

(EN 14034-3 : 2006 + A1 : 2011)

 

NEN-EN 14034-4 : 2004 + A1 : 2011

Bepaling van de ontploffingseigenschappen van stofwolken – Deel 4 : Bepaling van de zuurstofgrensconcentratie LOC in stofwolken

(EN 14034-4 : 2004 + A1 : 2011)

 

NEN-EN 14373 : 2005

Systemen voor ontploffingsonderdrukking

(EN 14373 : 2005)

 

NEN-EN 14460 : 2006

Materieel bestand tegen ontploffingen

(EN 14460 : 2006)

 

NEN-EN 14491 : 2012

(EN 14491 : 2006/AC : 2012)

Drukontlastingssystemen voor stofontploffingen

 

NEN-EN 14492-1 : 2006 + A1 : 2009 + C1 : 2010

Hijskranen – Lieren en takels met motoraandrijving – Deel 1 : Lieren met motoraandrijving

(EN 14492-1 : 2006 + A1 : 2009)

 

NEN-EN 14492-2 : 2006 + A1 : 2009 + C1 : 2010

Hijskranen – Lieren en takels met motoraandrijving – Deel 2 : Takels met motoraandrijving

(EN 14492-2 : 2006 + A1 : 2009)

 

NEN-EN 14522 : 2005

Bepaling van de zelfontstekingstemperatuur van gassen en dampen

(EN 14522 : 2005)

 

NEN-EN 14591-1 : 2004 + C1: 2006

Voorkoming van en bescherming tegen ontploffingen in ondergrondse mijnen – Beschermingssystemen – Deel 1 : 

2-bar ontploffingsbestendige ventilatieconstructie

(EN 14591-1 : 2004/AC : 2006)

 

NEN-EN 14591-2 : 2007 + C1 : 2008

Voorkoming van en bescherming tegen ontploffingsgevaar in ondergrondse mijnen – Beschermingssystemen – Deel 2 :

Waterafdichtingen

(EN 14591-2 : 2007/AC : 2008)

 

NEN-EN 14591-4 : 2007 + C1 : 2008

Voorkoming van en bescherming tegen ontploffingen in ondergrondse mijnen – Beveiligingssystemen – Deel 4 :

Automatische explosiedempende installatie in graafmachines

(EN 14591-4 : 2007/AC : 2008)

 

NEN-EN 14677 : 2008

Veiligheid van machines – Secundaire staalverwerking –

Machines en uitrusting voor de behandeling van vloeibaar staal

(EN 14677 : 2008)

 

NEN-EN 14678-1 : 2006 + A1 : 2009

LPG-uitrusting en toebehoren – Constructie en prestaties van LPG-uitrusting voor pompstations voor automobielen – 

Deel 1 : Tankzuilen

(EN 14678-1 : 2006 + A1 : 2009)

 

NEN-EN 14678-2 : 2007

LPG-uitrusting en toebehoren – Uitrusting voor LPG- pompstations voor automobielen – 

Deel 2 : Componenten anders dan tankzuilen en installatie-eisen

(EN 14678-2 : 2007)

 

NEN-EN 14681 : 2006 + A1 : 2010

Veiligheid van machines – Veiligheidseisen voor machines en materieel voor de staalproductie met elektrische boogovens

(EN 14681 : 2006 + A1 : 2010)

 

NEN-EN 14756 : 2006

Bepaling van de zuurstofgrensconcentratie (LOC) voor brandbare gassen en dampen

(EN 14756 : 2006)

 

NEN-EN 14797 : 2006

Ontluchtingssystemen voor ontploffingen

(EN 14797 : 2006)

 

NEN-EN 14973 : 2006 + A1 : 2008

Transportbanden voor gebruik in ondergrondse installaties – Veiligheidseisen voor elektriciteit en brandbaarheid

(EN 14973 : 2006 + A1 : 2008)

 

NEN-EN 14983 : 2007

Voorkoming van en bescherming tegen ontploffingen in ondergrondse mijnen – Uitrusting en beveiligingssystemen voor de afvoer van mijngas

(EN 14983 : 2007)

 

NEN-EN 14986 : 2007

Ontwerp van ventilatoren voor potentieel ontplofbare atmosferen

(EN 14986 : 2007)

 

NEN-EN 14994 : 2007

Beschermingssystemen voor drukontlasting bij gasontploffingen

(EN 14994 : 2007)

 

NEN-EN 15089 : 2009

Ontploffings-isolatiesystemen

(EN 15089 : 2009)

 

NEN-EN 15188 : 2007

Bepaling van het zelfontstekingsgedrag van stofophopingen

(EN 15188 : 2007)

 

NEN-EN 15198 : 2007

Methodiek voor de risicobeoordeling van niet-elektrisch materieel en onderdelen bedoeld voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

(EN 15198 : 2007)

 

NEN-EN 15233 : 2007

Methodologie voor de functionele veiligheidsbeoordeling van beveiligingsystemen voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

(EN 15233 : 2007)

 

NEN-EN 15268 : 2008

Tankstations – Veiligheidseisen voor de constructie en prestatie van dompelpompinrichtingen

(EN 15268 : 2008)

 

NPR-CEN/TR 15281 : 2006

Leidraad voor inertisering ter voorkoming van ontploffingen

(CEN/TR 15281 : 2006)

 

NEN-EN 15794 : 2009 

Bepaling van ontploffingspunten van brandbare vloeistoffen

(EN 15794 : 2009)

 

NEN-EN 15967 : 2011

Bepaling van de maximale explosiedruk en de maximale druktoename van gassen en dampen

(EN 15967 : 2011)

Vervangt

EN 13673-1 : 2003 en

EN 13673-2 : 2005

NEN-EN 16009 : 2011

Vlamloze ontploffingsdrukontlastingsinrichtingen

(EN 16009 : 2011)

 

NEN-EN 16020 : 2011

Ontploffingsomleiders

(EN 16020 : 2011)

 

NEN-EN ISO 16852 : 2010

Vlamdovers – Prestatie-eisen, beproevingsmethoden en begrenzing bij gebruik

(EN ISO 16852 : 2010)