Print

Ex-vraagbaak: Recente normontwikkelingen 31/953/NP

In elke nieuwsbrief vindt u een overzicht van normen die met explosieveiligheid te maken hebben.

Deze editie wordt de 31/953/NP, de toekomstige IEC 60079-32-2 besproken.

 

 

31/953/NP (NP = New Work Proposal)

Toekomstige IEC 60079-32-2 Ed. 1.0: Explosieve atmosferen – Deel 32-2: Elektrostatische gevaren – Testen 

Onderwerp van deze norm:

Dit deel van IEC 60079 beschrijft testmethodes voor apparatuur, product en proces eigenschappen noodzakelijk om ontsteking en elektrostatische schok gevaren ten gevolge van statische elektriciteit te voorkomen. Het kan gebruikt worden bij een risico beoordeling van elektrostatische gevaren of voor de voorbereiding van productseries of specifieke productnormen voor elektrische of niet-elektrische apparatuur.

Het doel van deze norm is om standaard testmethodes te geven die gebruikt kunnen worden voor de beheersing van statische elektriciteit, zoals oppervlakteweerstand, aardlekweerstand, poederweerstand, vloeistof geleiding, capaciteit en evaluatie van de intensiviteit van ontstane ontladingen. Indien de testmethodes, om welke reden dan ook, niet gebruikt kunnen worden, kunnen alternatieve benaderingen gebruikt worden met dat gegeven dat ten minste het zelfde veiligheidsniveau bereikt wordt.

Streefdatum voor deze IS/TS is 2014

Vragen?

Stuur ons een e-mail.