Print

Electromach Exd besturingspanelen voor bulkhandling oplossingen

Sinds een aantal jaren levert Electromach drukvaste Exd ‘CUBEx’ besturingspanelen aan Pneumix Injection Units in Son. Pneumix is gespecialiseerd in bulkhandling oplossingen, met name voor de petrochemische industrie.

Voor het grootste deel zijn dit gestandaardiseerde oplossingen voor het doseren en injecteren van katalysatoren en additieven in de krakers op raffinaderijen. Dit zijn zeer fijne poeders die als droge stof aan het kraakproces worden toegevoegd.

Lees verder...

Invloed van katalysator op reactiesnelheid

In het vorige artikel wordt gesproken over katalysator en additieven, twee fijne poeders die worden gebruikt in de krakers van raffinaderijen.

In het filmpje wordt uitgelegd wat de invloed van katalysator is op de reactiesnelheid.

(indien het videobestand niet automatisch wordt geopend, kan de volgende link gebruikt worden http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20031208_22_01snelhk)

(Bron: School TV)

Vraag van de maand

Op basis waarvan zijn de temperatuurklassen (T1 t/m T6) ingedeeld?

A) Omgevingstemperatuur van gassen

B) Ontstekingstemperatuur van gassen

C) Hoogste vlampunt

D) Omgevingstemperatuur van een apparaat

Discussieer elke maand mee op onze LinkedIn pagina in de groep 'Electromach, the Expert'. Ook de antwoorden zijn hier te vinden.

Ex-vraagbaak: Recente normontwikkelingen 31/970/NP

In elke nieuwsbrief vindt u een overzicht van normen die met explosieveiligheid te maken hebben.

In deze editie wordt de 31/970/NP, de toekomstige IEC 60079-40 besproken.

31/970/NP (NP = New Proposal)

Toekomstige IEC 60079-40 TS Ed. 1.0: Explosieve atmosferen – Eisen voor procesafsluiting tussen ontplofbare of brandbare procesvloeistoffen en elektrische systemen.

Lees verder...

Nieuws uit de markt

Landelijk inspectieproject Tankopslag PGS29 van start

Vanaf oktober 2012 krijgen ongeveer 130 BRZO-bedrijven met PGS29-opslagtanks bezoek van een BRZO-inspectieteam. Het team wordt gevormd door inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de Veiligheidsregio's en de Inspectie SZW. Het betreft BRZO-inspecties waarbij de focus ligt op opslagtanks. Naar verwachting is een half jaar nodig om alle bedrijven te inspecteren.

Pilot Rijnmondgebied

Voorafgaand aan het landelijk project is in de periode augustus - september 2012 een pilot in het Rijnmondgebied uitgevoerd. Tijdens deze pilot zijn bij 12 tankopslagbedrijven controles uitgevoerd. De DCMR Milieudienst Rijnmond had hierin het voortouw, de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en de Inspectie SZW deden mee. De ervaringen uit de pilot zijn als input meegenomen in de aanpak van het landelijke inspectieproject.

Onderwerpen inspecties

Het doel van het inspectieproject is om vast te stellen hoe de veiligheidssituatie is bij PGS29-opslagtanks en waar nodig verbetering af te dwingen met handhavingsinterventies. Er zitten veel aspecten en risico's aan het opslaan van gevaarlijke stoffen in opslagtanks. Het is fysiek onmogelijk om tijdens één inspectie alle onderdelen daarvan te inspecteren. Daarom is gekozen om de volgende zes belangrijke onderwerpen tijdens de inspectie aan de orde te stellen:

 1. Integriteit en onderhoud van opslagtanks
 2. Onafhankelijke overvulbeveiligingen
 3. Dampverwerkingsinstallaties/explosieveiligheid
 4. Blootstellingsrisico's aan gevaarlijke stoffen
 5. Schuim- en blusinstallaties en koelinstallaties
 6. Bluswateropvang en afstroming

Lees verder...

(bron: www.latrb.nl)

Electromach Klantendagen

Na deelname aan een aantal nationale en internationale beurzen dit jaar, On- & Offshore in Gorinchem, Hannover Messe, ACHEMA en ONS in Stavanger, besloot Electromach niet mee te doen aan de beurs ‘Het Instrument’ in Amsterdam. In plaats van deze beurs zijn een viertal klantendagen georganiseerd, om zo onze klanten beter te informeren over onderwerpen die op dit moment actueel zijn in de markt.

In september zijn klantendagen gehouden in Assen, Vlaardingen en Hoofddorp en in oktober volgde een dag in Antwerpen. Tijdens een middagvullend programma werden presentaties gegeven over ATEX & IECEx, Electrostatica, Bliksembeveiliging en HVAC’s in ex-omgevingen door gerenommeerde sprekers uit de markt.

Lees verder...

Wordt jij onze nieuwe Project Planner of Senior Sales Engineer?

Locatie Hengelo (Ov)

 • (Senior) Sales Engineer
 • Electrical Engineer (MBO/HBO)
 • Engineer op HTS-E niveau
 • Lead Engineer
 • Tekenaar/Engineer
 • Bedradingsmonteurs
 • Medewerker afdeling eindcontrole
 • Project planner

Locatie Dendermonde, België

Open sollicitaties kunnen gestuurd worden naar personeelszaken@electromach.nl